بچه های کار برای علی دایی از مرتضی پاشایی خواندند

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

علی دایی صبح امروز در میان کودکان کار دروازه غار حضور یافت و با خدمات انجمن حمایت از کودکان کار از نزدیک آشنا شد.کودکان تحت پوشش انجمن در این دیدار نقاشی ها و نامه های خود را به علی دایی اهدا کردند و آهنگ های مرتضی پاشایی را برایش خواندند.فرزانه بنی هاشم نژاد مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با برشمردن آسیب های ناشی از فقر در منطقه ۱۲ تهران بویژه معتادان خیابانی، از علاقه زیاد کودکان به فوتبال و کمی سهم بازی و شادی در میان کودکان سخن و از علی دایی خواست تا نسبت به توسعه فضاهای ورزشی برای کودکان محروم منطقه اهتمام ورزد.