تعطیلات تابستانی انجمن حمایت از کودکان کار

نویسنده :
در دسته : بیانیه ها

بدین وسیله به اطلاع مى رساند، تعطیلات تابستانى انجمن حمایت از کودکان کار در سال ١٣٩٣ از تاریخ ١۵ الى ٢١ شهریورماه خواهدبود. کلیه مراکز و دفاتر انجمن فعالیتهاى خود را از ٢٢ شهریورماه از سر خواهند گرفت.روابط عمومى انجمن حمایت از کودکان کار