جام فوتبال کودکان کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

باری دیگر با جام فوتبال کودکان کار
با حمایت شرکت کارما، باری دیگر تیم های فوتبال کودکان کار تهران کنار هم قرار گرفته اند تا دو روز با طعم رقابت و شادی و خنده داشته باشند. 
تیم های حاضر در این مسابقات:
تیم فوتبال خانه مهر، تیم فوتبال انجمن حمایت از کودکان کار، تیم فوتبال خانه کوشا، تیم فوتبال خیریه مثبت، ایلیا، تیم فوتبال خانه دروازه غار،
این مسابقات به مدت دو روز در ۱۹ و ۲۰ اسفندماه برگزار می گردد.
محل برگزاری: شهرک اکباتان، خیابان حنایی، خیابان ورزش، باشگاه پاس قوامین

ما منتظر حضور گرم و پر شور شما در لیگ کودکان کار هستیم. حضور بانوان آزاد است.