جشنواره غذاهای محلی افغانستان

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

در تاریخ ۳۰ / ۲/۹۲ جشنواره کوچکی در کتابخانه برگزار شد با محوریت “غذاهای محلی افغانستان”. در این برنامه که با هدف آشنایی با غذاهای افغانی برگزار شد کودکان پایه ی ششم و دوم راهنمایی غذاهای مربوط به شهری که اهل آن هستند را در خانه تهیه کرده بودند و با خود به مرکز آوردند. بر روی هرکدام از غذاها نام تهیه کننده آن و نحوه ی تهیه ی آن و نام شهری که غذا مربوط به آن منطقه است را نوشته بودند. همه ی غذاها روز میز چیده شده بود ومعلم ها و همکاران مرکز از غذاها دیدن می کردند و هر کدام از شرکت کنندگان نحوه ی تهیه غذایشان را به آنها توضیح می دادند در پایان هم بازدید کنندگان از هر غذا چشیدند و به هر کدام از شرکت کنندگان امتیاز دادند و در نهایت به سه نفر از شرکت کنندگانی که بیشترین امتیاز را کسب کردند هدیه ای داده شد.