درهای آموزش و پرورش به روی کودکان فاقد مدارک هویتی هم باز شد.

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

سحر حاتمی افزود : گروه بزرگی از کودکان کار در شهر تهران را کودکانی تشکیل می دهد که به دلیل فقدان مدارک هویتی در معرض آسیب بازماندگی از تحصیل اند که خود مننشا آسیب های بی شمار دیگری نیز هست و عصر امروز با حضور مدیران اموزش و پرورش و شهرداری منطقه ۱۲ جشن افتتاح این مدارس برگزار خواهد شد.به گفته حاتمی این انجمن هم اکنون حدود ۶۰۰ کودک را در ۵ مرکز خود در شهر تهران تحت پوشش خدمات آموزشی و حمایتی دارد و تلاش برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه نه تنها با هدف افزایش کیفیت آموزش برای کودکان تحت پوشش خود که برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل هزاران کودکی است که به رغم زندگی در کنار ما ، تاکنون نتوانسته اند در مدارس ایران تحصیل کنند .این فعال اجتماعی با تقدیر از معاونت ابتدایی آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۲ تهران، در اجرای این توافق سه جانبه افزود:اجرای این پروژه تجربه موفقی از مشارکت نهادهای مدنی ، نهادهای عمومی و نهادهای حاکمیتی در امر مبارک آموزش برای کودکان کار و آسیب دیده است و می تواند در اموری مانند بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب در سطح منطقه الگوبرداری شود. در این پروژه شهرداری تهران به عنوان حامی مالی ، اموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش و انجمن حمایت از کودکان کار با ارایه خدمات مددکاری اجتماعی با یکدیگر مشارکت می کنند و این تعامل سبب می شود تا چتر حمایتی موثرتری حتی از مدارس عادی منطقه بر سر این کودکان گسترده شود.حاتمی می گوید: انجمن حمایت از کودکان کار ۱۲ سال پیش فعالیت خود در این منطقه را آغاز کرده است و مهمترین هدف آن توانمند تر ساختن کودکان کار و آسیب دیده برای کاهش آسیب های ثانویه ناشی از بازماندگی از تحصیل ، خشونت های خانگی و نظایر آن بوده است و در حال حاضر علاوه بر سوادآموزی در مراکز انجمن ، از یک وعده غذای گرم روزانه و نیز خدمات مددکاران و روانشناسیان تا سطح خانواده بهره مند می شوند.در پروژه مشترک این انجمن با اموزش و پرورش و شهرداری تهران در فاز نخست حدود ۲۰۰ کودک تحت پوشش انجمن در مقطع پیش دبستانی و نهضت در دو مدرسه منطقه ۱۲ به تحصیل مشغول می شوند.