درگذشت استاد داوود رشیدی را تسلیت می گوییم.

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

لیلی عزیز و ارجمند، کودکان کار همواره چهره تو را با قصه هایی که با مهربانی و عشق برایشان می خواندی در قلب خود ثبت کرده اند.برای استاد داوود رشیدی رحمت و آرامش ابدی  و برای تو صبوری آرزو می کنیم. امیدواریم شادمانی دوباره به قلب تو باز گردد.انجمن حمایت از کودکان کار