دوازدهمین سالگرد تاسیس انجمن حمایت از کودکان کار گرامی باد

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

دوستداران و حامیان کودکان کارانجمن حمایت از کودکان کار با دغدغه کودکانی که کار کردن و کسب درآمد بر سال های کودکی شان سایه افکنده فعالیت خود را آغاز کرد؛ کودکانی که سهمی از آموزش و تفریح که می بایست تنها مشغله روزهای شان باشد نبرده اند، کودکانی که سال های کودکی شان در خیابان ها و کارگاه ها و کشتزارها طی می شود. انجمن حمایت از کودکان کار با هدف حمایت و توانمندسازی کودکان کار، آسیب دیده و در معرض آسیب و با هدف مبارزه علیه کار کودک شروع به فعالیت کرد.انجمن حمایت از کودکان کار آرزومند دنیایی است که در آن همه کودکانبدون هرگونه تبعیضی از حق حیات، امنیت، رشد و پرورش به‎دور از بهره‎کشی و خشونت برخوردار باشند.انجمن حمایت از کودکان کار، امروز در دوازدهمین سالگرد تاسیس، ضمنتاکید بر چشم انداز و هدف خود، همراهی تک تک همراهان خود در مسیر ناهموار مبارزه علیه کار کودک را ارج می نهد. بدون شک هریک از همراهان و حامیان کودکان کار سرمایه های گرانقدری هستند که انجمن همچون گذشتهبا بهره مندی از حضور و همراهی بی دریغ شان با پشتوانه ای محکم و قدم هایی استوار در این راستا به پیش می رود.به امید فردایی بهتر برای تمامی کودکان دنیاصدف وکیلیمدیر عامل۱۰ مردادماه ۱۳۹۳