دومین فصل نامه الکترونیکی انجمن حمایت از کودکان کار منتشر شد.

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

از زمستان سال پیش بر آن شدیم تا با هدف آگاه نمودن بیش از پیش حامیان و همراهان انجمن از فعالیت ها و اقداماتی که در مراکز و بخش های مختلف انجمن صورت می گیرد فصل نامه هایی را تنظیم و به صورت الکترونیکی منتشر نماییم. دومین فصل نامه الکترونیکی که اقدامات انجمن در بهار ۹۳ را روایت می کند منتشر شد.از شما تقاضا داریم با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در هرچه بهتر نمودن این فصل نامه ها یاری فرمایید.به امید فردایی بهتر برای تمامی کودکان دنیا لینک فایل PDF