رفع مشکل مجوز برگزاری جشنواره بیست و یکم

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

دوستان و همراهان گرامیبه اطلاع می رساند مشکلی که برای مجوز برگزاری جشنواره انجمن ایجاد شده بود رفع گردید.جشنواره بیست و یکم انجمن حمایت از کودکان کار از ساعت ۱۹ پنج شنبه ۱۵ مردادماه آغاز به کار خواهد کرد. روز جمعه نیز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ منتظر حضور پر مهر شما در حمایت از کودکان کار هستیم.