روایت تصویری از جشن ماه مهر

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

در آخرین روز از تابستان داغ، با وزش نسیم پاییزی،کودکان کار در جشن مهر و مهربانی گرد هم آمدند.عکس ها از:حمیدرضا آگاهیmehr94-0183mehr94-0244mehr94-0270mehr94-0194mehr94-0247mehr94-0132mehr94-0310mehr94-182mehr94-0250