روز جهانی مقابله با كار كودكان در سال 2012

در سال جاري روز جهاني مقابله با كار كودكان چشم اندازي را فراهم كرد در خصوص اين كه از اصول اوليه حقوق بشر اين است كه همه كودكان بايد در مقابل كار اجباري و ساير خشونت ها حمايت شوند. در سال 2012 انجمن بين المللي برنامه اي را براي رسيدن به هدف حذف بدترين اشكال كار كودكان تا سال 2016 تدوين نمود كه تاكيد آن بيشتر بر اين است كه كار كودكان ناقض حقوق و مانعي براي پيشرفت آن ها مي باشد. روز جهاني سال 2012 اقداماتي را كه براي رسيدن اين هدف به واقعيت نياز دارد را پررنگ تر مي سازدكنوانسیون ILO (سازمان بین المللی كار)به دنبال حمایت از كودكان در مقابل كار اجباری می باشد. این كنوانسیون با همكاری سایر نهادهای بین المللی مرتبط با كودكان ، حقوق كارگری و حقوق بشری به دنبال تهیه چارچوب مدونی جهت قانون گذاری در این خصوص توسط دولت ها است. با این حال آخرین برآوردهای سازمان بین المللی كارنشان می دهد كه 125 میلیون كودك در سراسر دنیا درگیر كار اجباری هستند و بیش از نیمی از آنان درگیر اشكال بدتری از كار كودك هستند. این در حالی است كه كودكان مذكور باید در مدرسه آموزش ببینند و توانایی های لازم برای كسب شغل مناسب در بزرگسالی را كسب نماینداما با ورود به بازار كار قبل از سن بلوغ،از آموزشی كه می تواند به آنها كمك كند تا خود و خانواده شان را از چرخه فقر خارج كنند محروم می شوند. در اشكال بدتر، كودكان كار ممكن است به صورت جسمی،روحی یا اخلاقی وادار به كار شوند كه این مساله می تواند منجر به آسیب های بلند مدت در زندگی آن ها شود.انجمن بین المللی حمایت از كودكان برای رسیدن به اهداف تعیین شده كار سه فعالیت را مورد تاكید قرار می دهد:- كسب موافقت جهانی با كنوانسیون ILOكار كودك ( و همه كنوانسیون های مركزیILO)- تعیین برنامه ها و خط مشی های ملی برای بدست آوردن فرایند موثر در راستای حذف كار كودكان.- فعالیت برای ساختن جنبش جهانی برعلیه كار كودكان .استانداردهای ILO درباره رعایت حقوق انسانی در محیط كاراصول و حقوقی كه در كنوانسیون مركزی ILO تدوین شد مانند مبانی حقوق بشر شناخته می شود كه همه اعضا ملزم به احترام گذاشتن، رعایت و ترویج آنها می باشند. “اصول و حقوق پایه ای در محیط كار” مربوط به آزادی سندیكاها، داشتن حق مذاكره جمعی ، حذف وادارسازی به كار اجباری، منسوخ كردن كار كودكان و حذف تبعیض در استخدام و نوع كار می باشد. چهار بخش مختلف این حقوق بطور متقابل یكدیگر را تقویت می كنند و در نتیجه هنگامی كه به سایر حقوق احترام گذاشته شود حذف كار كودك، سریع تر و موثرتر به دست می آید.این كنوانسیوندر روز جهانیمقابله با كار كودكان، پیش زمینه مختصری درباره ارتباط بین كار كودك و حقوق بنیادی كار تهیه نمود. این پیش زمینه بر پایه گزارش بازنگری شده ILOدر سال 2012 درباره حقوق بنیادیو مقاله “19 بررسی بر حقوق بنیادی”تهیه گردید و هر دو آن ها در كنفرانس بین المللی ژوئن 2012 مورد بحث قرار گرفت.در ارتباط با كار كودك ، كنوانسیون قانون حداقل سن را مطرح كرد كه در این راستا می بایست قانون حداقل سن برای عدم پذیرش استخدام قبل از پایان تحصیلات اجباری كودكانوجود داشته باشدو در عین حال نیز كودكنباید از 15 سال كوچك تر باشد. تعدادی از كشورهای عضو كه امكانات آموزشی و اقتصادی انها بطور ناكافی توسعه یافته است ممكن است در مواردی حداقل سن 14 سال را در نظر گرفته باشند.كنوانسیون حمایت از كودكان كار، پیش گیری فوری و موثر برای ممنوعیت بدترین اشكال كار كودك را به عنوان یك ضرورت می داند.بدترین اشكال كار به صورت زیر تعریف شده اند:-همه اشكال برده داری،یا شبه برده داری مثل فروش و قاچاق كودكان ،اسارت یا رعیتی،وادارسازی كودكان به كار در نیروی نظامی یا استفاده از كودكان در درگیری های مسلحانه.- استفاده ، آماده سازی یا پیشنهاد كودكان برای روسپیگری، برای تولیدات پورنوگرافی و یا اجراهای مرتبط با پورنوگرافی.- استفاده ، آماده سازی یا پیشنهاد كودكان برای كارهای خلاف به طور اخص برای تولید و قاچاق مواد مخدر همان گونه كه در معاهده های بین المللی تعیین شده است.- كاری كه ماهیت آن یا فضای محیطی كه در آن انجام می شود موجب آسیب به سلامت جسمی،اخلاقی یا امنیت كودكان شود.)مشاغل آسیب رسان توسط مراجع قانونی هر كشور تعیین شده است.)سایر استانداردها و بیانیه های كلیدی سازمان بین المللی حمایت از كودكان كاردرطی سال های گذشته آگاهی روز افزون به این مطلب كه همه كودكان نیازمند آموزش هستند موجب شد تا دولت ها را در جهت تصویب قوانین جدیدتری در این زمینه سوق دهد.بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل حق آموزش را بدین صورت بیان می كند: “همه كودكان حق آموزش دارند ، این آموزش باید حداقل در دوره ابتدایی و سطوح پایه ای رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد . آموزش فنی وحرفه ای باید برای عموم در دسترس باشد….”موافقت نامه جهانی كه در كنوانسیون حقوق كودكان سازمان ملل وجود دارد، اظهار می دارد كه كودكان حق دارند در قبال كارهای خطرناك، كارهایی كه مانع تحصیلاتشان باشد و یا برای سلامت جسمی، روحی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی آن ها مضرباشد حمایت شوند. همچنین بیان می دارد كه آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری وبرای همه بطور رایگان در دسترس قرار گیرد و همه كودكان ترغیب به اشكال مختلف تحصیل در دوره متوسطه گردند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به این كنوانسیون دو پیش نویس اختیاری برای افزایش حمایت از كودكان از عدم درگیر شدن در خشونت های مسلحانه و نیز عدم استثمار جنسی الحاق نمود.لزوم اهمیت به حمایت از اصول بنیادی و حقوق كار در بحران های كنونی اقتصادی و بیكاری در اجلاس گروه 8 كه در نوامبر 2011 برگزار شد انعكاس داده شد كه ILO را تشویق به ادامه توسعه هر چه بیشتر موافقت نامه ها و اطمینان از پیاده سازی اصول بنیادی كنوانسیون مركزی و حقوق كار نمود.اگرچه كنوانسیون ILO كار كودكان بطور گسترده ای مورد موافقت قرار گرفت ولی همچنان نیاز به حضور كشورهایی كه هنوز به كنوانسیون نپیوستند احساس می شود. در این روز جهانی كنوانسیون همه دولت هایی را كه هنوز به كنوانسیون نپیوستند را فرا می خواند.خط مشی ها و برنامه های ملیكنوانسیون ILO مقرر داشته هر عضوی كه قطعنامه را امضا نمایدمی بایست برنامه هایی را جهت در اولویت قرار دادن حذف بدترین اشكال كار كودك طراحی و پیاده سازی نماید. در این راستا بسیاری از كشورها برنامه های ملی­ای راطرح ریزی نمودهاند كه چارچوبی را برای این تلاش ها فراهم می نماید، با این حال خیلی بسیاری از كشورها هستند كه هنوز لازم است در این زمینه فعالیت نمایند و برنامه ای برای نظارت و ارزیابی اثربخشی فعالیت های خود داشته باشند. رسیدن به هدف«حذف بدترین اشكال كار كودك تا سال 2016 » مستلزم فعالیت های فوری در این خصوص می باشند.جنبش جهانی علیه كار كودكهر چند كهلازم است دولت ها نقش مهار كار كودكان را بر عهده بگیرند،اما استانداردهای ILO به اهمیت نقش كارفرماها و سازمان های كارگری در خصوص تهیه و پیاده سازی برنامه های عملی بسیار تاكید دارد.بسیاری از سازمان های اجتماعی مدنی به دقت در حال تلاش برای مهار كار كودك می باشند. با این حال ایجاد جنبش جهانی علیه كار كودك در سطح محلی ، ملی و جهانی همچنان در اولویت قرار دارد.حقوق بشر و عدالت اجتماعیبیایید به كار كودكان خاتمه دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دسته‌بندی های بلاگ

کمپین های اخیر

فهرست