سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

📚 انجمن حمایت از کودکان کار میزبان شما خواهد بود در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران.

✅ ١٢الی ٢٢ اردیبهشت
✅ روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی ۲۱ و روزهای تعطیل از ۱۰ الی ۲۱

✅ غرفه اول سالن انتشارات کودکان
✅ غرفه دوم سالن انتشارات آموزشی