شادی کودکان کار در شهربازی

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

به همت خیرین گرامی و همراهی دوستداران کودک گروهی از کودکان مراکز انجمن در اردیبهشت ماه ۹۵  به اردوی یک روزه سرزمین عجایب رفتند.شماره حساب انجمن حمایت از کودکان کار :بانک سپه – ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۶۰۰۷۴۷۱به کانال انجمن حمایت از کودکان کار در تلگرام بپیوندید:telegram.me/apcl_org_irphoto_2016-05-16_09-04-12 photo_2016-05-16_09-04-15 photo_2016-05-16_09-04-31 photo_2016-05-16_09-04-42 photo_2016-05-16_09-04-50 photo_2016-05-16_09-05-08 photo_2016-05-16_09-05-24 photo_2016-05-16_09-05-29photo_2016-05-16_09-03-47