فعالیت های تیرماه در یک نگاه

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

photo_2016-06-29_14-00-48کلاس سفال گری

photo_2016-06-29_14-02-27photo_2016-06-29_14-02-24کاردستی

photo_2016-06-29_14-02-11کلاس زبان انگلیسی

photo_2016-06-29_13-59-48 photo_2016-06-29_13-59-53مراسم جشن و ضیافت افطاری برای کودکان انجمن در شهرک آزمایش