قصه خوانی شازده کوچولو به نفع انجمن حمایت از کودکان کار برگزار گردید.

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

اولین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار در روز جمعه ۲۳ خردادماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید. در این برنامه جناب آقای میکائیل شهرستانی از اساتید برجسته حوزه نمایش به همراه هنرمندان بزرگوار: سرکار خانم مژگان عظیمی، جناب آقای قربان نجفی، سرکار خانم بهناز بستان دوست و سرکار خانم سمیه موسوی شازده کوچولو یکی از ماندگارترین آثار ادبیات داستانی جهان روایت کردندبرگزاری این برنامه که با استقبال زیاد مخاطبان مواجه شد نتیجه همراهی و همکاری داوطلبان انجمن حمایت از کودکان کار، مسئول کارگاه آوا جناب آقای سهیل براتی، جناب آقای میکائیل شهرستانی عزیز و گروه هنرمندشان، مسئولین سایت تیوال بود و مردم مسئول و هنردوستی بود که همه این بزرگواران با یک هدف که همانا ساختن فردایی بهتر برای تمامی کودکان دنیا فارغ از نژاد، مذهب، جنسیت و ملیت آن هاست کنار یکدیگر جمع شده اند. انجمن حمایت از کودکان کار قدردان حضور تک تک این بزرگواران است و به این همراهی افتخار می کند و با توکل بر خداوند و به پشتوانه این عزیزان راه خود را ادامه می دهد.