نمایشگاه گروهی مقوا و هنر شهری

نویسنده :

نمایشگاه گروهی مقوا و هنر شهری درصدی از فروش آثار خود را به انجمن حمایت از کودکان کاراختصاص می دهد.از شما دعوت می شود تا از این گالری دیدن کرده و ضمن تماشای آثار هنرمندان این مجموعه از کودکان کار نیز حمایت نمایید.namayeshgahe kaqaz&moqava