پنجم دی ماه، سالروز فاجعه بم …

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : دل نوشته

و زمین لرزید و لغزید قطره اشکی بر زمین….پنجم دیماه سالگرد یکی از غمبارترین فاجعه های انسانی است؛ مرگ خاموش و شبانه.بم زیر آوار ماند و کسی بهانه نداشت برای ساختن شهری که دیگر شبیه شهر نبود … کودکان اما تنها سرمایه هایی بودند که گذشته اندوهبار و بی امید شهر را به آینده گره می زدند. ۱۴ سال قبل، در اولین روزهای زلزله بم، انجمن حمایت از کودکان کار برای حمایت از این سرمایه به بم رفت تا در کنار کودکان شهر باشد، تا کودکی را به دنیای کودکانش بازگرداند، تا با همراهی و همدلیتان بتواند لبخند و امید را به آنها هدیه دهد…انجمن حمایت از کودکان کار در سالگرد زلزله بم، باری دیگر درنا را به نماد جریان داشتن زندگی به همه کودکانی تقدیم می کند که در شهر خاموش بم، کودکی شان را فریاد می زنند.سالگرد این حادثه غم انگیز را به همه همراهانمان در بم (که هر کدام تعدادی از بستگان خود را در آن از دست داده اند) تسلیت می گوییم و امیدواریم چنانکه آنان از این رویداد، فرصتی برای کمک به کودکان بم ساختند، بتوانند دیگران را نیز در این فرصت شریک سازند و توفیق خدمت به کودکان بیشتری فراهم شود.