پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حسن جواهریان

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

نگار عزیز و ارجمند، کودکان کار همواره تو را که با مهربانی و عشق کنارشان بودی تا زمانی اندک آلام خود را فراموش کنند در ذهن خود ثبت کرده اند.برای حسن جواهریان رحمت و آرامش ابدی و برای تو صبوری آرزو می کنیم.

امیدواریم شادمانی دوباره به قلب تو باز گردد

.انجمن حمایت از کودکان کار