کارگاه آوا نمایشنامه خوانی شیر و شکر را به نفع انجمن حمایت از کودکان کار برگزار کرد.

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

نمایشنامه خوانی شیر و شکر به همت کارگاه آوا در روز شنبه مورخ ۱۴ دی ماه در کافه دوئت برگزار شد. و مورد استقبال علاقه مندان به این هنر قرار گرفت. به دلیل ظرفیت محدود کافه تعدادی از حضار با نشستن بر روی زمین برنامه را دنبال نمودند.