کلاس‌های نمایش خلاق در مرکز بازار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

چهارشنبه‌های جذاب مرکز بازار…

 

چهارشنبه‌های هرهفته‌ی مرکز بازار، رنگ و بوی هنر نمایش به خود می‌گیرد.

‌اولین جلسه از کلاس «نمایش خلاق» در «مرکز بازارِ» انجمن حمایت از کودکان کار، برگزار شد.

‌در کلاس‌های نمایش خلاق، پسرانمان با هنر نمایش آشنا می‌شوند و در پایانِ هر کلاس، به اجرای نمایش عروسکی به‌صورتِ گروهی می‌پردازند.

‌در ‌کلاس‌های «نمایش خلاق» قرار  است کودکانِ کار به قصه‌خوانی، سرود، آواز و اجرای نمایش عروسکی بپردازند.