کودک آزاری جزو جرایم عمومی است

نویسنده :

کودک آزاری حیطه وسیعی دارد و غفلت و بی‌توجهی و آسیب فیزیکی را شامل می‌شود و جرم عمومی محسوب می‌شود.مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده وزارت بهداشت گفت:‌ کودک آزاری حیطه وسیعی دارد و غفلت و بی‌توجهی و آسیب فیزیکی را شامل می‌شود و جرم عمومی محسوب می‌شود.به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علی سنگی امروز در جشن روز جهانی کودک در مرکز طبی کودکان گفت:‌ در سال ۱۹۳۶ سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان سازمان یونیسف را ایجاد کرد و ۸ اکتبر را روز جهانی کودک اعلام کرد.مدیرکل سلامت جمعیت؛خانوادهومدارس وزارتبهداشت گفت:‌ به منظور مراقبت از کودکان، برآوردن نیازهای اولیه آنها، تشویق والدین به تعلیم فرزندان و کاهش بیماری‌های کودکان روز جهانی کودک تعیین شد.سنگی افزود: ما در کشور ۷ میلیون کودک زیر ۵ سال داریم و هرگونه رفتار و آسیب روحی و جسمی می‌تواند آزار کودک محسوب شود.وی به اهمیت توجه به کودکان اشاره داشت و افزود: آسیب به کودکان جزو جرائم عمومی است و خانواده‌ها باید توجه بیشتری به کودکان داشته باشند.مدیرکل جمعیت و خانواده وزارت بهداشت به آمار مرگ و میر به طی سال‌های اخیر اشاره داشت و افزود: خوشبختانه آمار و مرگ و میر کودکان بسیارکاهشیافتهاستوآمارومرگومیردرکودکانزیریکسالبه ۱۸ درهزارتولدرسیدهاست.وی آمار مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال را ۲۰ در هزار عنوان کرد و گفت: توجه به واکسیناسیون، بهداشت فردی و ترویج تغذیه با شیر مادر در سال‌های اولیه زندگی می‌تواند اهمیت بسزایی در سلامتی کودکان داشته باشد.منبع خبر: خبرگزاری فارس۱۵/۷/۹۲