گرامیداشت سالگرد تولد نلسون ماندلا

تهران 28 تیر 1397 – مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری سفارت آفریقای جنوبی، یو ان ایدز، مرکز تحقیقات ایدز ایران، خیریه رعد الغدیر، بنیاد خیریه رشد، انجمن حمایت از کودکان کار، کتابرانه، و آژانس ریومپ  مجموع رویداد هایی را به مناسبت روز جهانی نلسون ماندلا برگزار کرد.

اولین رویداد دوره تربیت مربی در مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که توسط خانم شادی روح شهباز، مربی صلح و کارآموز این مرکز مربیگری گردید. این دوره با هدف تمرکز بر آموزش ارزش های ارزش های ماندلا در زمینه تعهد به حل مناقشات، روابط نژادی، نهادینه سازی صلح، گفت و گو و مصالحه بود. روش های آموزش این دوره آموزش غیر رسمی بوده  و شرکت کنندگان اطلاعات بیشتری در مورد حقوق بشر، برابری جنسیتی، حقوق کودکان و دیگر گروه های آسیب پذیر و همچنین مبارزه ماندلا علیه فقر و تلاش های وی برای ترویج عدالت اجتماعی دریافت نمودند.

دومین رویداد در پی دوره آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی در تاریخ های 23 و 26 تیر ماه در خیریه رعد الغدیر و انجمن حمایت از کودکان کار بود. در هر کارگاه آموزشی که شرکت کنندگان آن افراد توانیاب و کودکان کار کودکان بودند، مربیان ارزش ها و تلاش های ماندلا را آموزش دادند و پیرامون اهداف وی گفت و گو شد.

آخرین رویداد، برگزاری سمپوزیوم روز بین المللی نلسون ماندلا بود که به همکاری سایر همکاران مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بر دفتر این سازمان در تهران برگزار شد. حاضرین در این رویداد در جهت احقاق ارزش های نلسون ماندلا و به اشتراک گذاشتن برنامه های سالانه خود از جمله تجربیات کسب شده در کارگاه های آموزشی نلسون ماندلا با هم به گفت و گو پرداختند.

سمپوزیوم با سخنرانی الهام بخش خانم سروناز هرانر در مورد نلسون ماندلا و آموزه های این قهرمان بین المللی مبتنی بر ایجاد یک فرهنگ لغت شخصی و تلاش هایش برای آموزش دادن به مردم آغاز شد.

سپس، خانم دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد ارزشهای ماندلا سخنرانی نمودند و پیام ویدئویی دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی نلسون ماندلا که کاراموزان این مرکز ترجمه و زیرنویس کرده بودند برای حضار پخش شد.

سرکار خانم ثریا جیکوبس، کاردار محترم سفارت افریقای جنوبی در ادامه در سخنرانی خود گفت: که در حالیکه نلسون ماندلا را ارج می نهیم، باید بر اقدامات بشردوستانه تمرکز کنیم – نه بر مراسم و تشریفات. او تجربیات شخصی خود را در سالهای آپارتاید شرح داد و همچنین به سفرهای ماندلا به ایران و روابط میان دو کشور اشاره کرد. 

دکتر فرداد درودی، نماینده یوان ایدز در ایران، در ادامه در سخنرانی خود از تلاش های شخصی و عمومی بی انتهای ماندلا و برای مبارزه با اچ آی وی و ایدزبه عنوان موضوعاتی تابو در آفریقاس جنوبی سخن گفت و به سخنان میشل سیدیبه، مدیر کل سازمان یو ان ایدز، اشاره کرد.

 

شادی روح شهباز، سفیر صلح جوانان جهان، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل و هماهنگ کننده روز بین المللی نلسون ماندلا، همچنین درباره ماندلا به مثابه قهرمانی ملی و بین المللی صحبت کرد و بر تشویق جوانان برای فعالیت در زمینه ایجاد صلح در ایران تأکید کرد. او به طور خلاصه در مورد دوره تربیت مربی که برگزار کرده بود توضیح داد و برنامه هایی که به مناسب روز جهانی نلسون ماندلا برگزار شده را شرح داد.

خانم شادی روح شهباز، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و هماهنگ کنند روز جهانی نلسون ماندلا به نکاتی در مورد مشارکت دادن جوانان در نهادینه سازی صلح اشاره کرد و ارزش های ماندلا که منجر به برگزاری دوره تربیت مربی شده را شرح داد.

خانم سارا فدایی، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و هماهنگ کنند روز جهانی نلسون ماندلا تجربیات خود در برگزاری و هماهنگی کارگاه ها را بیان کرد و از سایر مربیان دعوت به سخنرانی بعمل آورد

آقای زیدآبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان کارسخنرانی خود را با خلاصه ای از فعالیت های انجام شده برای دفاع از حقوق کودکان قربانی کارادامه داد. وی از شبکه جدیدی که بین سازمان های غیر دولتی همسو ایجاد شده سخن گفت که امسال برای تحقق ارزش های ماندلا فعالیت می کنند. به دنبال سخنرانی آقای زیدآبادی، آقای حسیب حیران که خود در کودکی یکی از قربانیان کار کودک بود، درباره فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و تاثیر آن در تغییر زندگی و موفقیتش سخن گفت. حسیب به تلاش های این سازمان غیر دولتی جهت حمایت از قربانیان کار کودکان ایرانی و افغان اشاره کرد که شرایط مناسب برای دریافت آموزش و پرورش و تمرینات ورزشی را فراهم می کنند.


آقای حسیب حیران، از تجربیاتی شخصی خود و تاثیر حمایت های انجمن حمایت از کودکان کار بر زندگی این کودکان صحبت کرد.

آقای میرسلیم، نماینده ی خیریه رعد به تلاش های این سازمان درباره مشارکت دادن افراد معلول جسمی در فعالیت های روزانه به عنوان شهروندان فعال و مسئول سخن گفت و کارآفرینی را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار کاهش تبعیض در جامعه بر شمرد.


آقای زیدآبادی، رئیس هئیت مدیره انجمن حمایت از کودکان کار، ازخبر داد که شبکه همکاری میان سازمان های مردم نهادی که برای تحقق بخشیدن به ارزش های ماندلا همسو حرکت می کنند، تشکیل شده است.

آقای میرسلیم، نماینده خیریه رعد الغدیر، در مورد نقش کارآفرینی برای مشارکت دادن معلولین حرکتی در جامعه توضیح داد
 پس از آن، سمپوزیوم میزبان خانم سارا احمدی، نوازنده موسیقی ایرانی بود که با شعارموسیقی برای صلح به دور دنیا سفر می کند. وی به مناسبت روزجهانی نلسون ماندلا، با دف قطعه ای خاص نواخت.

دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد،دف خانم سارا احمدی، نوازنده و سرپرست گروه کالیوه را امضا کرد.
درقسمت بعدی برنامه، سارا فدائی، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان مللو هماهنگ کننده روز بین المللی نلسون ماندلا، شرکت کنندگان و کارآموزان دوره تربیت مربی به مناسبت روز نلسون ماندلا را معرفی کرد. هر یک از آن ها تجربه های خود را از شرکت در تمرینات و برگزاری کارگاه ها به اشتراک گذاشتند. آن ها بر نقش فعاليت های جوانان و جامه عمل پوشاندن به ارزش های ماندلا به عنوان الگویي برای بشریت تأکيد کردند. سپس، آقای حمیدرضا مهرورز از فعالیت های بنیاد خیریه رشد در زمینه بازدید از مدارس در مناطق محروم ایران برای آموزش ارزشهای ماندلا به کودکان سخن گفت.

آقای مهرورز، نماینده بنیاد خیریه رشد درباره برنامه های این سازمان برای استفاده از آموزه های دوره آموزشی در مدارس مناطق محروم سخنرانی کرد.
 دکتر بیات، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات ایدز ایران، اطلاعات مفیدی درباره میراث ماندلا و مبارزه وی با ایدز و همچنین خلاصه ای از فعالیت هایی که این مرکز در طول سال ها انجام داده است را ارائه داده است. وی زمینه های فراهم شده جهت همکاری سازمان ها و خیریه ها با این مرکز را نیز شرح داد. 

دکتر بیات، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات ایدز ایران، در مورد اقدامات این سازمان در جهت مبارزه با ایدز در ایران اطلاعاتی در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.

خانم ماریا عزیزیان، رئیس هیئت مدیره آژانس ریومپ، در مورد نقش این سازمان در توسعه راهبری جوانان سخن گفت.

در انتها، خانم ماريا عزيزيان، رئیس هئیت مدیره آژانس ریومپ، نقش این سازمان را به عنوان سازمانی حامی ایجاد انگيزه و رشد و توسعه رهبري جوانان در ايران شرح داد. سپس نحوه کار خود و همسویی برنامه های آن با ارزش ها و اخلاق ماندلا را به مثابه يك رهبر نمونه بیان کرد.


میهمانان و شرکت کنندگان سمپوزیوم.

میهمانان و شرکت کنندگان سمپوزیوم.

کارکنان سازمان ملل متحد، کارآموزان و همکارانمرکزاطلاعات سازمان ملل متحداز طریق فیلم های کوتاهی که در رسانه های اجتماعی این سازمان منتشر شد، درباره برداشت خود از ارزش ها و میراث ماندلا صحبت کردند و کارآموزاناین مرکز، فیلمبرداری، ترجمه و زیرنویس کردن این فیلم ها را بر عهده داشتند. (ویدیو 1، ویدیو 2، ویدیو 3، ویدیو 4، ویدیو 5)

مرکز اطلاعات سازمان ملل متخدنسخه فارسی به روز رسانی شده یکی از کتابچه های ملل متحد حاوی نقل قول ها و عکس های ماندلا را منتشر کرد و آن را در کنار سایر منابع اطلاعاتی این سازمان  در اختیارعموم قرار داد. (کتابچه انگلیسی، کتابچه فارسی)

 فیلم های ملل متحد درباره زندگی ماندلا که به همت کارآموزان این مرکز ترجمه و زیرنویس شده بود، برای مخاطبان پخش شد. (فیلم 1، فیلم 2)


کتابچه سخنان نلسون ماندلا که توسط مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به فارسی ترجمه و چاپ شده
این سمپوزیوم یکی از سلسله رویدادهایی است که مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد قصد دارد به مناسبت صدمین سالگرد تولد نلسون ماندلا و فراخوان وی برای اقدامات بشردوستانه و ایجاد تغییر برگزار کند.

منبع : www.unic-ir.org

www.unic-ir.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دسته‌بندی های بلاگ

کمپین های اخیر

فهرست