گزارش تصویری از آئین گشایش فیلم” والدراما”

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

آئین گشایش فیلم “والدراما” روز دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت ۲۰ در موزه سینما (واقع در باغ فردوس) با حضور عوامل فیلم و جمعی از دوستداران کودک برگزار شد. لازم به ذکر است نمایش فیلم والدراما در بخش هنر و تجربه ی سینماها ادامه دارد و تمامی عواید حاصل از نمایش این فیلم برای حمایت موثر  از کودکان کار اختصاص دارد. 

خرید بلیت از سینما تیکت

 

 

 

 

نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶
نمایش فیلم والدراما در موزه سینما – ۲۱ فروردین ۹۶