گزارش تصویری مسابقات “حافبک”

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

در این مسابقات که از یکشنبه ۸ شهریور آغاز شده بود، تیم انجمن حمایت از کودکان کار برای دومین بار در طی این مسابقات مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد.hafbak2015-09-05_14-40-09hafbak2015-09-05_14-39-20hafbak2015-09-05_14-39-15hafbak2015-09-05_14-39-08hafbak2015-09-05_14-39-01hafbak2015-09-05_14-38-49hafbak2015-09-05_14-36-50hafbak2015-09-05_14-38-56hafbak2015-09-05_14-40-06hafbak2015-09-05_14-39-58hafbak2015-09-05-1hafbak2015-09-05_14-40-30hafbak2015-09-05_14-39-10hafbak2015-09-05_14-39-53hafbak_2015-09-05_14-40-48hafbak2015-09-05_14-40-57hafbak2015-09-05_14-40-38hafbak2015-09-05_14-39-30hafbak2015-09-05_14-40-24