۱۴ آذر روز جهانی داوطلب

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

همیشه دست هایی هستند که بی هیچ چشمداشتی تلاش نموده اند تا شادی را به کودکان کار هدیه دهند.انجمن حمایت از کودکان کار از ابتدای تأسیس و در طی تمام سالهای فعالیت خود همواره از کمک بی دریغ داوطلبان دلسوز بهره برده است. داوطلبان انجمن کسانی هستند که دغدغه ی کار کودکان آنها را آزرده و بر آن داشته که انجمن و کودکانش را برای عبور از این ناهنجار اجتماعی یاری دهند. گروه داوطلبان انجمن در بخشهای مختلف از جمله آموزش، مددکاری، بهداشت و روابط عمومی با انجمن همکاری داشته اند.انجمن همواره آماده پذیرش همراهانی است که از دیدن کودکان کار و بازماندن آنها از تحصیل و طرد شدگی آنها از اجتماع رنج می کشند.ضمن سپاس از زحمات بی دریغ و خستگی ناپذیر داوطلبین گرامی، ۱۴ آذر روز داوطلب را به همراهان انجمن حمایت از کودکان کار تبریک می گوییم. قدردان همراهی و همدلیتان هستیم.طراح: خانم فرزانه میریبه کانال انجمن حمایت از کودکان کار در تلگرام بپیوندید:telegram.me/apcl_org_ir