۱۵% از فروش رستوران لویی به انجمن حمایت از کودکان کار تعلق می گیرد

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

از تاریخ ۲۵ دی تا ۲ بهمن ماه ۱۵% از فروش رستوران لویی به انجمن حمایت از کودکان کار تعلق می گیردنشانی:خیابان دربند ۵۰ متر بالاتر از میدان مجسمهشماره تماس ۲۲۷۴۹۱۴۰