حقوق بشر و تحصیل کودکان افغان

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : مقاله

حقوق بشر، حقوقی جهانی است زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری می باشند. هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس، یا دین که باشد، از این حقوق برخوردار است و کسی مجبور نیست که این حقوق را کسب نماید. یکی از نمونه های حقوق بشر در ایران بیانگر این واقعیت است که آموزش و پرورش ایران، با آغوش باز و به صورت ویژه شرایط تحصیل کودکان افغان را در کنار دانش آموزان ایرانی فراهم ساخته است. آموزش پرورش ایران سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در امر تحصیل و آموزش کودکان افغان هزینه می‌کند. با توجه به مشترکات فراوان تاریخی، فرهنگی‌، اجتماعی و دینی دولت ایران و افغانستان بیش از ۳۳۰ هزار دانش آموز تبعه افغانستان در ۲۷ هزار مدرسه کشور به تحصیل اشتغال دارند. با احتساب هزینه های تحصیلی هر دانش آموز ایرانی مشخص می شود که اولیای دانش آموزان اتباع افغانستان برای تسهیل در امر آموزش کودکان از تخفیف های ۷۶ تا ۹۲ درصدی نسبت به اولیای ایرانی برخوردار هستند و حتی ۱۱ گروه از این خانواده ها از پرداخت هزینه اعلام شده هم معاف هستند. اما به دلیل اینکه خانواده های این دانش آموزان به لحاظ اقتصادی در شرایط نامناسب قرار دارند می بایست همکاری و مساعدت های بیشتری را برای خانواده ها این دانش آموزان ایجاد گردد.در این میان نقش سمن های فعال در حوزه کودکان آسیب به عنوان واسط خانواده های افغان و آموزش و پرورش غیر قابل چشم پوشی بوده است. سمن ها از جمله انجمن حمایت از کودکان کار آموزش این کودکان را در مدارس کشور تسهیل می کنند. به طور مثال انجمن در سال گذشته زمینه ی تحصیل و آموزش ۴۰۰ کودک و امسال نیز حدود ۴۵۰ کودک را در سیستم آموزش و پرورش کشور فراهم کرد تا این کودکان در آینده به دلیل عدم توانایی مالی از تحصیل باز نمانند و روشنگران جامعه ی فردای خویش باشند.به امید روزی که هیچ کودکی در هیچ نقطه ی دنیا به دلیل ضعف مالی از تحصیل دانش محروم نشود.به کانال انجمن حمایت از کودکان کار در تلگرام بپیوندید:telegram.me/apcl_org_ir