ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال 1402

دسترسـی رایـگان بـه آمـوزش بـا کیفیـت، ضمـن این‌کـه شـاخه‌ای از حقـوق بنیادیـن مـردم اسـت و دولت‌هـا موظفنـد بـه دور از اعمـال هرگونـه تبعیـض و تفـاوت، امـکان برخــورداری از آن را بــرای همــه‌ی شــهروندان خــود فراهــم کننــد، بــه عنــوان ابــزاری کارآمــد بــرای رهایــی از چرخــه‌ی فقــر و دســت‌یابی بــه اهــداف فراگیــر توســعه‌ی انســانی و عادلانه‌ســازی جوامــع نیــز بــه کار می‌آیــد.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف ویژه‌نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دسته‌بندی های بلاگ

کمپین های اخیر

فهرست